Czy mogę zrezygnować z usługi w przypadku subskrypcji miesięcznej lub rocznej?

Umowa zawierana jest na 12 miesięcy, w różnych modelach subskrypcji – opłata miesięczna lub za rok z góry. W każdym przypadku masz możliwość odstąpienia od umowy, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Więcej informacji związanych z rozwiązaniem umowy znaleźć można w punkcie 7. Regulaminu usługi.