Zásady ochrany osobních údajů

 

 1. DEFINICE
  • Správce údajů – společnost Inter Cars S.A. se sídlem ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, Polsko.
  • Aplikace – program provozovaný Správcem údajů, který je poskytován bezplatně pod názvem „Inter Cars GO“ prostřednictví mobilní aplikace určené pro operační systém Android.
  • Osobní údaje – údaje týkající se identifikované fyzické osoby, nebo fyzické osoby, kterou je možné identifikovat na základě jednoho nebo několika zvláštních znaků, které určují její fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, včetně IP zařízení, lokalizačních údajů, internetového identifikátoru a údajů shromažďovaných pomocí cookies a obdobných technologií.
  • Zásady – tyto Zásady ochrany osobních údajů
  • GDPR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES.
  • Portál – internetový portál provozovaný Správcem údajů na adrese https://intercarsgo.com.
  • Uživatel – jakákoliv fyzická osoba využívající jednu nebo několik služeb či funkcionalit, které jsou specifikovány v těchto Zásadách a které jsou dostupné v Aplikaci nebo na Portálu.

2. Zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním

APLIKACE A PORTÁLU

  • 2.1. V souvislosti s používáním Aplikace a Portálu Uživatelem shromažďuje Správce údajů osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytování jednotlivých nabízených služeb a dále údaje o chování uživatele v Aplikaci na Portálu. Níže jsou uvedena podrobná pravidla a účely zpracování osobních údajů shromažďovaných při používání Aplikace a Portálu Uživatelem.

3. Účely a právní základ zpracování údajů v Aplikaci a NA PORTÁLU

POUŽÍVÁNÍ PORTÁLU

 • 3.1. Osobní údaje všech osob, které portál používají (včetně IP adresy nebo jiných identifikátorů a údajů shromažďovaných prostřednictvím cookies nebo jiných obdobných technologií) a které nejsou registrovanými Uživateli (tj. osobami, které nemají na Portálu svůj profil), zpracovává Správce údajů:
  • 3.1.1. za účelem poskytování elektronických služeb, jejichž podstatou je poskytování Uživatelům obsahu shromážděného na Portálu – v tomto případě jsou údaje zpracovávány na základě nezbytnosti jejich zpracování za účelem plnění smlouvy (právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. b/ GDPR);
  • 3.1.2. pro analytické a statistické účely – v tomto případě je právním základem zpracování oprávněný zájem správce údajů (právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. f/ GDPR), jenž spočívá v analyzování chování Uživatelů a jejich preferencí za účelem zlepšování funkčnosti a poskytovaných služeb;
  • 3.1.3. za účelem případného určení a uplatnění nároků nebo obrany před nároky – právním základem zpracování je oprávněný zájem Správce údajů (právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. f/ GDPR) spočívající v hájení jeho oprávněných zájmů;
  • 3.1.4. pro marketingové účely Správce údajů a jiných subjektů, zejména v souvislosti s behaviorální reklamou – podmínky zpracování osobních údajů pro marketingové účely jsou uvedeny v části MARKETING.

REGISTRACE A POUŽÍVÁNÍ APLIKACE A PORTÁLU

 • 3.2. Osoby, které se zaregistrují a budou používat Aplikaci a Portál, budou požádány o poskytnutí údajů nezbytných za účelem vytvoření a provozování účtu a poskytování služeb popsaných v podmínkách poskytování služby INTER CARS GO. Uživatel může také poskytnout pomocí funkcionalit na svém účtu další údaje, které usnadní jejich používání. Tyto údaje lze kdykoli smazat. Údajů, které jsou označeny jako povinné, jsou vyžadovány za účelem založení a provozování účtu. Pokud nebudou poskytnuty, nebude možné účet založit. Poskytnutí ostatních údajů je dobrovolné.
 • 3.3. Osobní údaje jsou zpracovávány:
  • 3.3.1. za účelem poskytování služeb souvisejících s provozováním účtu v Aplikaci a na Portálu – právním základem zpracování je nezbytnost zpracování za účelem plnění smlouvy (právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. b/ GDPR);
  • 3.3.2. za účelem splnění zákonných povinností správce údajů vyplývajících zejména z daňových a účetních předpisů, pokud Uživatel využívá placené služby dostupné v aplikaci – právním základem zpracování údajů je zákonná povinnost (právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. c/ GDPR);
  • 3.3.3. pro analytické a statistické účely – právním základem zpracování údajů je oprávněný zájem Správce údajů (právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. f/ GDPR) spočívající v analyzování chování uživatelů v Aplikaci nebo na Portálu, způsobu, jakým používají svůj účet, a jejich preferencí za účelem zlepšování používaných funkcionalit;
  • 3.3.4. za účelem případného určení a uplatnění nároků nebo obrany před nároky – právním základem zpracování je oprávněný zájem Správce údajů (právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. f/ GDPR) spočívající v hájení jeho práv;
  • 3.3.5. pro marketingové účely Správce údajů a jiných subjektů – podmínky zpracování osobních údajů pro marketingové účely jsou uvedeny v části MARKETING.
 • 3.4. Aktivity Uživatele v Aplikaci a na Portálu, včetně jeho Osobních údajů, jsou zaznamenávány v systémových lozích (zvláštní software používaný pro ukládání chronologických záznamů o událostech a aktivitách v informačním systému, který používá Správce údajů za účelem poskytování služeb). Údaje shromážděné v lozích jsou zpracovávány především za účely souvisejícími s poskytováním služeb. Správce údajů zpracovává tyto údaje také pro technické a administrativní účely, za účelem zajištění bezpečnosti informačního systému a jeho správy a pro analytické a statistické účely – v tomto ohledu je právním základem zpracování oprávněný zájem Správce údajů (právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. f/ GDPR).

INFOLINKA

 • 3.5. Na Správce údajů je možné se obrátit prostřednictvím infolinky nebo chatu. Při použití formuláře je nutné poskytnout Osobní údaje, které jsou nezbytné pro kontaktování a poskytnutí uživateli odpovědi na jeho dotaz. Uživatel může poskytnout také další údaje, které usnadní komunikaci a vyřízení požadavku.
 • 3.6. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem identifikace odesílatele a vyřízení jeho požadavků dotazů zaslaných prostřednictvím příslušného formuláře – právním základem zpracování je nezbytnost zpracování za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb (právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. b/ GDPR).

4. MARKETING

 • 4.1. Správce údajů zpracovává Osobní údaje Uživatelů za účelem realizace marketingových aktivit, které mohou zahrnovat:
  • 4.1.1. zobrazování marketingového obsahu Uživateli, který není přizpůsoben jeho preferencím (kontextová reklama);
  • 4.1.2. zobrazování marketingového obsahu odpovídajícího zájmům Uživatele (behaviorální reklama);
  • 4.1.3. zasílání e-mailových oznámení o zajímavých nabídkách nebo zasílání sdělení, která v některých případech obsahují obchodní informace (newsletter).
 • 4.2. Správce údajů používá při realizaci marketingových aktivit v některých případech profilování. To znamená, že pomocí automatického zpracování údajů Správce údajů vytvoří uživatelský profil a na základě shromážděných údajů vyhodnotí určité znaky týkající se Uživatelů (např. e-mailovou adresu, typ zařízení, použitou technologii, četnost návštěv, model vozidla) za účelem analyzování jejich nákupního chování a prognózování budoucího chování. Díky tomu lze lépe přizpůsobit zobrazovaný obsah individuálním preferencím a zájmům Uživatele.

KONTEXTOVÁ REKLAMA

 • 4.3. Správce údajů zpracovává Osobní údaje Uživatelů pro marketingové účely v souvislosti se zobrazováním kontextové reklamy Uživatelům (tj. zobrazování reklamy, která není přizpůsobena preferencím Uživatele). V takovém případě jsou Osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce údajů (právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. f/ GDPR).

BEHAVIORÁLNÍ REKLAMA

 • 4.4. Správce údajů a jeho důvěryhodní partneři zpracovávají Osobní údaje Uživatelů, včetně Osobních údajů shromážděných prostřednictvím cookies a jiných obdobných technologií, pro marketingové účely v souvislosti se zobrazováním behaviorální reklamy Uživatelům (tj. reklamy přizpůsobené preferencím Uživatele). V takovém případě zpracování Osobních údajů zahrnuje také profilování Uživatelů.
 • 4.5. Seznam důvěryhodných partnerů Správce údajů je uveden zde [hyperlink na seznam partnerů].

NEWSLETTER

 • 4.6. Správce údajů poskytuje službu Newsletter za podmínek, které jsou uvedeny v provozním řádu, osobám, které k tomuto účelu poskytly svojí e-mailovou adresu. Pro poskytování služby Newsletter je nutné poskytnout osobní údaje. Pokud nebudou příslušné osobní údaje poskytnuty, nebude možné newsletter zasílat. Tento způsob komunikace s Uživatelem může zahrnovat profilování. To znamená, že pomocí automatického zpracování údajů vytvoří Správce údajů uživatelský profil a na základě shromážděných údajů vyhodnotí vybrané faktory související s Uživateli (např. e-mailovou adresu, historii objednávek, typ zařízení, použitou technologii, frekvenci návštěv, model vozidla) za účelem analyzování jejich nákupního chování a prognózování budoucího nákupního chování. Díky tomu je možné lépe přizpůsobit zasílaná sdělení individuálním preferencím a zájmům uživatele.
 • 4.7. Osobní údaje jsou zpracovávány:
  • 4.7.1. za účelem poskytování služby zasílání newsletteru – právním základem zpracování je nezbytnost zpracování za účelem plnění smlouvy (právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. b/ GDPR);
  • 4.7.2. poskytování marketingového obsahu Uživateli v rámci newsletteru – právním základem zpracování, včetně profilování, je oprávněný zájem Správce údajů (právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. f/ GDPR) v návaznosti na poskytnutý souhlas se zasíláním newsletteru;
  • 4.7.3. pro analytické a statistické účely – právním základem zpracování je oprávněný zájem správce údajů (právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. f/ GDPR) spočívající v analyzování chování Uživatelů v Aplikaci a na Portálu za účelem zlepšování používaných funkcí;
  • 4.7.4. za účelem případného určení a uplatnění nároků nebo ochrany před nároky – právním základem zpracování je oprávněný zájem Správce údajů (právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. f/ GDPR) spočívající v hájení jeho práv.

5. Cookies a obdobné technologie

 • 5.1. Cookies jsou malé textové soubory nainstalované v zařízení Uživatele, který si prohlíží Portál. Cookies shromažďují informace, které usnadňují používání portálu, např. prostřednictvím zapamatování si návštěv Uživatele v Aplikaci nebo na Portálu a jeho aktivit.

SERVISNÍ COOKIES

 • 5.2. Správce údajů používá tzv. servisní cookies zejména za účelem poskytování elektronických služeb Uživateli a za účelem zlepšování kvality těchto služeb. Proto Správce údajů a jiné subjekty, které mu poskytují analytické a statistické služby, používají cookies, ukládají informace nebo získávají přístup k informacím již uloženým v telekomunikačním koncovém zařízení Uživatele (počítač, telefon, tablet atd.). Za tímto účelem jsou používány následující cookies:
  • 5.2.1. cookies s údaji zadanými Uživatelem (ID relace), po dobu trvání relace (ang. user input cookies);
  • 5.2.2. autentizační cookies používané při službách vyžadujících autentizaci po dobu relace (ang. authentication cookies);
  • 5.2.3. cookies používané k zajištění bezpečnosti, např. k detekci podvodů v oblasti autentizace (ang. user centric security cookies);
  • 5.2.4. relační cookies multimediálních přehrávačů (např. cookies flash přehrávače) po dobu trvání relace (ang. multimedia player session cookies);
  • 5.2.5. permanentní cookies používané k přizpůsobení uživatelského rozhraní po dobu trvání relace nebo déle (ang. user interface customization cookies).

MARKETINGOVÉ COOKIES

5.3. Správce údajů a jeho Partneři používají také cookies pro marketingové účely, včetně cílení behaviorální reklamy na uživatele. Za tímto účelem Správce údajů a důvěryhodní partneři ukládají informace nebo získávají přístup k informacím již uloženým v telekomunikačním koncovém zařízení uživatele (telefon, tablet atd.).

6. Analytické a marketingové nástroje používané partnery Správce údajů

 • 6.1. Správce údajů a jeho Partneři používají různá řešení a nástroje k analytickým a marketingovým účelům. Dále jsou uvedeny základní informace o těchto nástrojích. Příslušné podrobné informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů partnera.

GOOGLE ANALYTICS

 • 6.2. Cookies Google Analytics jsou soubory, které společnost Google používá k analýze toho, jak Uživatel používá Aplikaci a Portál, ke zpracování statistik a zpráv o fungování Aplikace a Portálu. Společnost Google nepoužívá shromážděná data k identifikaci Uživatele a ani tyto údaje nespojuje za účelem jeho identifikace. Podrobné informace o rozsahu a podmínkách shromažďování údajů, které souvisí s touto službou, jsou uvedeny na odkazu: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

GOOGLE ADS

 • 6.3. Google Ads je nástroj určený k měření účinnosti reklamních kampaní Správce údajů, pomocí něhož lze analyzovat údaje, jako jsou například klíčová slova nebo počet jedinečných uživatelů. Platforma Google Ads umožňuje také zobrazovat naše reklamy minulým návštěvníkům našeho Portálu. Informace o zpracování údajů společností Google v rámci výše uvedené služby jsou uvedeny na odkazu: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

FACEBOOK PIXELY

 • 6.4. Facebook pixely jsou nástrojem určeným k měření efektivity reklamních kampaní Správce údajů na Facebooku. Pomocí tohoto nástroje lze použít pokročilé analýzy dat za účelem optimalizace využívání dalších nástrojů Facebooku Správcem údajů. Podrobné informace o zpracování údajů Facebookem naleznete na tomto odkazu: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

7. Správa nastavení cookies

8. Doba zpracování Osobních údajů

 • 8.1. Doba zpracování údajů Správcem údajů je závislá na typu poskytované služby a účelu zpracování. Údaje jsou zpravidla zpracovávány po dobu poskytování služby nebo vyřizování objednávky, do odvolání poskytnutého souhlasu nebo platného podání námitky proti zpracování údajů v případech, kdy je právním základem zpracování údajů oprávněný zájem Správce údajů.
 • 8.2. Doba zpracování údajů může být prodloužena, pokud je zpracování nezbytné k určení a uplatnění jakýchkoli nároků nebo obrany před nároky, a po uplynutí této doby pouze v případech a v rozsahu dle právních předpisů. Po uplynutí doby zpracování budou údaje nevratně smazány nebo anonymizovány.

9. Práva Uživatele

 • 9.1. Uživatel má právo na přístup k údajům a právo požadovat jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenos údajů, právo podat námitku proti zpracování údajů a právo podat stížnost orgánu dozoru v oblasti ochrany Osobních údajů.
 • 9.2. Pokud jsou údaje o Uživateli zpracovávány na základě souhlasu, lze tento souhlas kdykoli odvolat kontaktováním Správce údajů na stránkách https://rodo.intercars.eu.
 • 9.3. Uživatel má právo podat námitku proti zpracování údajů pro marketingové účely, pokud ke zpracování dochází v souvislosti s oprávněným zájmem Správce údajů, a, z důvodů souvisejících se zvláštní situací Uživatele, také v dalších případech, kdy právním základem zpracování údajů je oprávněný zájem Správce údajů (např. zpracování pro analytické a statistické účely). Marketingové souhlasy lze spravovat také na stránkách https://rodo.intercars.eu
 • 9.4. Více informací o právech vyplývajících z GDPR naleznete na https://intercars.com.pl/pl/faq-rodo/.

10. Příjemci údajů

 • 10.1. V souvislosti s poskytováním služeb budou Osobní údaje poskytovány externím subjektům, včetně dodavatelů odpovědných za provoz informačních systémů, subjektů, jako jsou banky a platební operátoři (za účelem realizace plateb budou údaje poskytnuty společnosti PayU S.A.), subjektům poskytujícím účetní služby, servisům a subjektům propojeným se Správcem údajů, včetně členských společností jeho kapitálové skupiny.

11. Předávání údajů mimo EHP

 • 11.1. Úroveň ochrany Osobních údajů vně Evropského hospodářského prostoru (EHP) se liší od úrovně zajišťované evropskou legislativou. Z tohoto důvodu předá Správce údajů Osobní údaje mimo EHP pouze tehdy, pokud to bude nezbytné a pokud bude zajištěna požadovaná úroveň ochrany, zejména prostřednictvím:
  • 11.1.1. spolupráce se subjekty zpracovávajícími Osobní údaje v zemích, pro které bylo vydáno příslušné rozhodnutí Evropské komise o zajištění požadované úrovně ochrany Osobních údajů;
  • 11.1.2. používání standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí;
  • 11.1.3. používání závazných korporátních zásad schválených příslušným dohledovým orgánem;
  • 11.1.4. v případě předání údajů do USA – spolupráce se subjekty účastnícími se programu Privacy Shield (ang. Privacy Shield), který byl schválen Evropskou komisí.
 • 11.2. Správce údajů vždy oznámí záměr předat Osobní údaje mimo EHP při jejich shromažďování.

12. Bezpečnost osobních údajů

 • 12.1. Správce údajů průběžně analyzuje rizika, aby zajistil, že Osobní údaje jsou zpracovávány bezpečným způsobem – především zajišťuje, aby k údajům měly přístup pouze oprávněné osoby a pouze v míře nezbytné s ohledem na úkoly, který vykonávají. Správce údajů zajistí, aby veškeré operace s Osobními údaji byly zaznamenány a prováděny pouze oprávněnými zaměstnanci a spolupracovníky.
 • 12.2. Správce uskuteční veškerá nezbytná opatření, aby jeho subdodavatelé a další spolupracující subjekty garantovaly při zpracování osobních údajů jménem Správce údajů uplatňování vhodných bezpečnostních opatření.

13. Kontaktní údaje

 • 13.1. Na Správce osobních údajů je možné se obrátit na e-mailové adrese sekretariat@intercars.eu nebo na korespondenční adrese Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, Polsko.
 • 13.2. Správce údajů jmenoval pověřence pro ochranu údajů, na něhož je možné se obrátit v jakékoliv záležitosti týkající se zpracování Osobních údajů prostřednictvím e-mailu iod@intercars.eu.

14. Změny Zásad ochrany osobních údajů

 • 14.1. Zásady ochrany osobních údajů jsou průběžně revidovány a podle potřeby aktualizovány.
 • 14.2. Aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů byla schválena a je účinná od [●].